Co nabízím

Edukativně stimulační skupina pro předškoláky

 • Program je rozdělen do 10-ti lekcí v týdenním intervalu.
 • Lekce se účastní rodič společně s dítětem.
 • Máte jedinečnou příležitost zažít řízenou činnost   ve skupině 2-4 dětí již před nástupem do školy.
 • Budeme společnými silami rozvíjet schopnosti dítěte, potřebné při nástupu do školy.
 • Z každé hodiny si odnesete pracovní listy.

Kurz nápravy grafomotorických potíží

 • Program obsahuje 10 základních lekcí.
 • Setkávání probíhají v týdenních intervalech.
 • Setkání vyžaduje přítomnost rodiče či jiné dospělé osoby, která s dítětem pracuje doma.
 • Každá lekce potřebuje domácí přípravu.
 • Postup je závislý na pokrocích, které dítě udělá.
 • Ideální je kurz absolvovat před nástupem do školy.
 • Po dobu kurzu dítě nemá pracovat  s nůžkami ani s běžnými psacími a kreslícími potřebami.

Konzultace, individuální péče

 • Potřebujete nezávislou a odbornou konzultaci?
 • Chcete rozvíjet schopnosti Vašeho dítěte již před nástupem do školy?
 • Byl Vašemu dítěti doporučen odklad školní docházky?
 • Chcete předcházet možným potížím při čtení, psaní nebo počítání?
 • Nastoupilo Vaše dítě do školy a nedaří se mu osvojit si čtení, psaní či počítání?

KUPREV

 • Program je určen zejména pro děti od 4 do 8 let, podle potřeby i starší.
 • Poskytuje dítěti orientaci ve světě, svým nastavením působí i jako prevence sociálně-patologických jevů.
 • Je používán např. u dětí 
 • s dysfázií, ADHD a jinými obtížemi, např. spojenými 
 • s jazykovou bariérou. 
 • Lze ho využít plošně, i u dětí s LMP.

HYPO

 • Program přispívá ke stimulaci percepčně kognitivních funkcí u dětí ve věku 5,5 – 8 let.
 • Spočívá v každodenním řešení úkolů, které jsou sestaveny do týdenních lekcí.
 • Podílí se na rozvoji pracovních návyků u dětí. 
 • Obsahuje 10 základních a 2 doplňkové lekce (vytvořené podle aktuálních potřeb dítěte).
 
 

Metodická podpora školy

 • Konzultační činnost, možnost informačních schůzek
 • Školní speciální pedagog, konzultace náplně práce ŠPP
 • Konzultace náplně hodin speciálně pedagogické péče, v minulosti tzv. reedukační péče

Metoda dobrého startu

 • Program vhodný pro předškoláky i děti po nástupu do 1. třídy.
 • Sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech jeho aspektech. U dětí s obtížemi ve vývoji upravuje nepravidelně se rozvíjející funkce.
 • Délka trvání programu je 25 setkání v max. týdenním intervalu.
 • Nositelem děje v jednotlivých lekcích je píseň, která se pojí s pohybem.
Close Menu