Předškolní příprava
v Olomouci

SOUKROMÁ PRAXE

Proč se zajímat o rozvoj schopností u dětí již
v předškolním věku? 

Příprava před školou

Úroveň rozvoje jednotlivých oblastí ovlivní úspěšnost při osvojování školních dovedností  – čtení, psaní a počítání.

Předcházíme možným obtížím po nástupu do školy.

Po nástupu do školy

Close Menu